En komplett lösning som ökar din konkurrenskraft

SweMaint och Kockums Industrier, norra Europas ledande aktörer inom logistik av järnvägstransporter, inleder en ny era. Vi kan framgångsrik järnvägstransport. Vårt arbete är baserat på den tydliga industriella logiken att erbjuda skräddarsydda vagnslösningar och att täcka kundens långsiktiga underhållsbehov. Det kräver gedigna fackkunskaper i konstruktion och ingenjörskonst. Genom att vara öppna, mottagliga och proaktiva strävar vi efter att etablera långsiktiga affärsrelationer som kan utvecklas till kundorienterade partnerskap.

I en värld där transport och miljömedvetenhet blir allt viktigare frågor deltar vi i arbetet med att utveckla det enda ”gröna” landtransportalternativet, järnvägen. Vi är övertygade om att framtiden finns i järnvägstransporter och är stolta över att vara med och utforma den!

Besök Kockums Industrier på www.kockumsindustrier.se och se vad vi erbjuder på nytillverkningssidan.